فقط ۱۰،۰۰۰ نتیجه اول در فایل ذخیره خواهند شد.
گزینه‌ای انتخاب نشده است. از چک‌باکس‌ها استفاده کنید تا نتایج دلخواه را انتخاب کنید.
نمایش 1 تا 1 از 1 نتیجه.
 
{{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل
هدف ازمطالعه: تعیین و مقایسه فراوانی نسبی ابتلا به کووید-19 و شدت ابتلا به بیماری در پرسنل تحت مواجهه با بیماران مبتلا به کرونا در گروه مصرف کننده هیدروکسی کلروکین به عنوان پروفیلاکسی (گروه مورد) و بدون مصرف دارو( گروه شاهد) طراحی: در یک کارآزمایی بالینی فاز 2 کنترل دار با گروههای موازی، تعداد 160 پرسنل تحت مواجهه با بیماران کووید-19 از چهار بیمارستان استان اصفهان پس از اخذ رضایت اگاهانه وارد مطالعه می شوند و بر اساس داوطلب بودن( غیر تصادفی- غیر کور) به دو گروه مصرف کننده هیدروکسی کلروکین و بدون مصرف دارو تقسیم میشوند. نحوه و محل انجام مطالعه: در این مطالعه، پرسنل پر خطر تحت مواجهه با بیماران کووید-19 از بیمارستان های سید الشهدا، عیسی بن مریم، خورشید و امین اصفهان وارد مطالعه می شوند و در دوگروه : 3 ماه بصورت هفتگی مصرف کننده هیدروکسی کلروکین و یا بدون دارو قرار میگیرند. نمونه های مورد و شاهد، در طول دوره 6 ماهه تحت پیگیری قرار میگیرند و فراوانی ابتلا به بیماری و شدت علائم (در صورت ابتلا) در دو گروه مقایسه میگردد. شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود: معیار¬های عدم ورود (Exclusion Criteria) 1- درمان همزمان با سایر داروهای ضد ویروسی به جز داروهای تعیین شده در پروتکل کشوری 2- بیماریهای همراه: بدخیمی ، نارسایی قلبی پیشرفته، سیروز، افراد تحت دیالیز، سکته مغزی، آلزایمر،بیماریهای نورولوژیک مزمن پیشرونده 3- شواهدی از نارسایی چند ارگان (multiorgan failure) 4- بارداری یا شیردهی گروه‌های مداخله: گروه مورد: داوطلبینی از کادر بیمارستانی که در مواجهه با بیماران مبتلا به کووید-19 هستند و داروی هیدروکسی کلروکین را به عنوان داروی پروفیلاکسی به میزان 400 میلیگرم در هفته برای مدت 3 ماه استفاده میکنند گروه شاهد: کادر بیمارستانی که در مواجهه با بیماران مبتلا به کووید-19 هستند و دارویی به عنوان پروفیلاکسی مصرف نمیکنند متغیرهای پیامد اصلی: شیوع ابتلا به بیماری کووید-19؛ شدت بیماری کووید-19
IRCTID: IRCT20200414047076N1
  1. مقایسه اثربخشی و ایمنی رژیم ترکیبی ( آتازاناویر/ریتوناویر) / هیدروکسی کلروکین با کلترا (لوپیناویر/ریتوناویر) / هیدروکسی کلروکین در بیماران کووید-19 بستری شده با شدت متوسط، مطالعه دوسو کور تصادفی شده
  2. بررسی اثر پروفیلاکتیک هیدروکسی کلروکین در ابتلا به بیماری کرونای جدید COVID-19 در کارکنان بهداشتی درمانی
  3. بررسی تاثیر پروفیلاکسی تجویزخوراکی هیدروکسی کلروکین در افراد دارای تماس نزدیک با بیماران مبتلا به کووید 19
  4. بررسی وضعیت ویتامین-د و تاثیر مکمل‌سازی آن بر پرگنوز بیماری در مبتلایان به کووید 19 بستری در بیمارستان‌
  5. بررسی تاثیر واکسن ب.ث.ژ در جلوگیری از ایجاد عفونت COVID-19 در کارکنان بهداشتی و درمانی در معرض مواجهه با ویروس کرونا
  6. بررسی نتایج استراتژی درمانی شامل اوسلتامیویر، ناپروکسن، هیدروکسی کلروکین در بیماران سرپایی مبتلا به کووید 19
  7. بررسی اثربخشی و ایمنی رژیم دارویی فاویپیراویر+ هیدروکسی کلروکین درمقایسه با هیدروکسی کلروکین در بیماران بستری مبتلا به کووید-19
  8. بررسی اثربخشی و ایمنی تجویز داروی هیدروکسی کلروکین در پیشگیری از ابتلا به COVID-19 بعد از مواجهه با بیماران مبتلا به COVID-19
  9. پیشگیری از بیماری COVID-19 بعد از تماس با بیمار مبتلا به ویروس کرونا با استفاده از هیدروکسی کلروکین در سطح جامعه
  10. بررسی اثر پیشگیرانه هیدروکسی کلروکین بر بروز فرم شدیدبیماری ناشی از کووید19 در جمعیت بدون علامت
در حال خواندن...