حرکت بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی از سال 1383 با اعلام عمومی توسط کمیته بین المللی ناشران مجلات علوم پزشکی با چاپ سرمقاله ای در 11 مجله برتر بین المللی رسمیت پیدا کرد. در سال 1384 سازمان بهداشت جهانی پلتفرم بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی را تاسیس و ضمن تهیه و تدوین استاندارد های مربوطه ، شبکه مراکز ثبت مورد تایید خود را بنیان نهاد. مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران در سال 1387 تاسیس و همان سال به عضویت شبکه مراکز ثبت مورد تایید سازمان بهداشت جهانی درآمد. ثبت کارآزمایی های بالینی باید آینده نگر باشد یعنی قبل از شروع بیمارگیری انجام شود . ثبت بعد از شروع بیمارگیری گذشته نگر محسوب شده و مورد قبول بسیاری از مجلات معتبر علوم پزشکی نیست.

جهت تسهیل فرایند ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران IRCT لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  • برای تایید نهایی ثبت کارآزمایی بالینی در مرکز داشتن مصوبه کمیته اخلاق معتبر ضروری است.
  • کارآزمایی های بالینی که در ایران اجرا میشوند بایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی در مرکز ثبت کارآزمابی بالینی ثبت شوند. بخش انگلیسی و فارسی باید قرینه یکدیگر باشند.
  • اطلاعات وارد شده توسط شما پس از تایید نهایی در معرض عموم قرارخواهد گرفت.
  • پس از تایید ثبت یک کارآزمایی بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران امکان حذف آن را نخواهید داشت.
  • فرآیند ثبت کارآزمایی بالینی بایستی قبل از گرفتن اولین بیمار به پایان رسیده باشد.
  • در این مرکز فقط مطالعات مداخله ای کارآزمایی بالینی برروی انسان ثبت می شوند . لطفا اطلاعات مطالعات حیوانی و غیر کارآزمایی را در این سایت وارد نفرمایید.
  • لطفا یک رکورد جدید برای هر مطالعه کارآزمایی درست کنید . اگر مطالعه ای را که می خواهید ثبت کنید بخشی از یک مطالعه بزرگتر است لطفا از درست کردن رکوردهای متعدد برای یک مطالعه واحد اکیدا پرهیز کنید. یک مطالعه کارآزمایی بالینی باید یکجا ثبت شود حتی اگر در قالب پایان نامه چندین دانشجو تعریف شود. آگاه باشید که اگر مطالعه ای که ثبت می کنید بخشی از پایان نامه دانشجویی است فقط مطالعه کارآزمایی بالینی باید ثبت شود واز وارد کردن اطلاعات کل پایان نامه پرهیز کنید.


در حال خواندن...