شما به عنوان محقق یا حمایت کننده اصلی ، متقاضی ثبت کارآزمایی بالینی لازم است طی مراحل زیر اقدام فرمائید:

  • با مراجعه به سایت,یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.
  • درخواست عضویت شما بررسی و در صورت تائید مراتب به صورت پست الکترونیکی به شما اطلاع داده خواهد شد.
  • پس از تائید عضویت، شما با مراجعه به سایت ثبت کارآزمایی بالینی ایران اطلاعات مربوط به کارآزمایی بالینی را وارد می کنید.
  • اطلاعات کارآزمایی شما توسط کارکنان مرکز طی مکانیزمی بررسی و پس از تکمیل نهائی آن، شماره اختصاصی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران به آن تعلق میگیرد. همزمان تمام اطلاعات در سایت در دسترس عموم قرار میگیرد.
  • شما با یک حساب کاربری میتوانید کارآزماییهای متعدد ثبت کنید.

در حال خواندن...