به مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران، عضو مراکز بین‌المللی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی خوش آمدید. این مرکز با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه اندازی شده و در حال حاضر میزبانی آن را دانشگاه علوم پزشکی ایران بر عهده دارد. این مرکز مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است.

ثبت كارآزمايي هاي باليني با هدف:

  • اطلاع رساني در مورد كارآزمايي هاي باليني كشور.
  • هماهنگ شدن فرآيند ثبت كارآزمايي هاي باليني با استانداردهاي بين المللي.
  • آموزش عمومي در زمينه مطالعات كارآزمايي باليني و اهميت آن بوجود آمده است.

در حال خواندن...