فقط ۱۰،۰۰۰ نتیجه اول در فایل ذخیره خواهند شد.
گزینه‌ای انتخاب نشده است. از چک‌باکس‌ها استفاده کنید تا نتایج دلخواه را انتخاب کنید.
نمایش 1 تا 1 از 1 نتیجه.
 
{{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل
هدف ازمطالعه: این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی یک برنامه مداخله آموزشی بر دانش باروری ، قصد باروری و میزان بارداری برنامه ریزی شده در بین 1240 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج انجام شده است. طراحی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی موازی با طرح پیش آزمون / پس آزمون است. نحوه و محل انجام مطالعه: این مطالعه در پنج کلان شهر ایران با توزیع جغرافیایی متنوع (تهران ، مشهد ، اهواز ، تبریز و شیراز) انجام خواهد شد. داده ها توسط پرسشنامه ها در ابتدا و 3 ، 12 و 18 ماه پس از مداخله در هر شهر انتخاب شده جمع آوری می شود. شرکت کنندگان به یک پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس دانش باروری کاردیف (CFKS) ، پرسشنامه قصد باروری و برخی از سوالات در مورد بارداری (بارداری برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده) پاسخ می دهند.با توجه به ماهیت مداخله، کور کردن شرکت کنندگان در برابر محققانی که در ارائه مداخله و جمع آوری داده ها فعالیت می کنند، امکان پذیر نیست. شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود: ما قصد داریم زوج های جدید (زن و مرد) که برای مشاوره اجباری پیش از ازدواج مراجعه می کنند را وارد مطالعه کنیم. گروه‌های مداخله: گروه مداخله در پنج قسمت زمانی (یک جلسه حضوری و چهار جلسه مجازی) هم آموزش معمول مشاوره قبل از ازدواج و هم یک بسته دانش باروری را که شامل بسته آموزشی حضوری و مجازی است، دریافت می کنند. ما برنامه های آموزشی را طی 4 هفته اجرا خواهیم کرد. مداخله شامل یک سخنرانی 30 دقیقه ای، فیلم های مستند، پیام کوتاه و فیلم کوتاه است. گروه کنترل فقط مشاوره معمول قبل از ازدواج را دریافت خواهد کرد. متغیرهای پیامد اصلی: پیامد اولیه دانش باروری، قصد باروری و نرخ اولین بارداری برنامه ریزی شده (تست بارداری مثبت) است.
IRCTID: IRCT20201005048925N1
  1. بررسی تاثیر مشاوره فرزندآوری ماما _ محور بر دانش، تمایل و قصد باروری زوجین تازه ازدواج کرده
  2. طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزشی جهت ارتقاء سلامت جنسی زوجین در آستانه ازدواج
  3. بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) بر باورهای ناکارآمد جنسی و اختلال عملکرد جنسی در زوجین در شرف ازدواج
  4. بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برانجام مراقبتهای پیش از بارداری
  5. مقایسه اثر بخشی زوج درمانی مدل پرما و رفتاری تلفیقی بر مشکلات باروری زوجین تحت درمان ناباروری
  6. تاثیر مشاوره جنسی نسبت به عدم مشاوره بر دانش، نگرش و اضطراب ارتباط جنسی زنان در آستانه ازدواج: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
  7. تأثیر مشاوره آگاهی افزایی بهداشتی بر نیاز های خودمراقبتی و سواد سلامت باروری و جنسی زنان تازه ازدواج کرده: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی
  8. بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر برنامه ی زندگی باروری بر دانش و نگرش زنان در مورد باروری سالم.
  9. تأثیر آموزش های مبتنی بر خودمراقبتی بر کیفیّت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت در شهر اهواز سال 1396
  10. تاثیر مصاحبه انگیزشی بر افزایش تمایل زوجین برای انجام آزمایشات ژنتیک هنگام ازدواج در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان اراک در سال1396
در حال خواندن...