فقط ۱۰،۰۰۰ نتیجه اول در فایل ذخیره خواهند شد.
گزینه‌ای انتخاب نشده است. از چک‌باکس‌ها استفاده کنید تا نتایج دلخواه را انتخاب کنید.
نمایش 1 تا 1 از 1 نتیجه.
 
{{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل
اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني است. گروه مطالعه، نمونه ای از پزشکان عمومي شاغل در مراکز بهداشتي درماني دولتي شهر تهران مي باشند. داده ها بوسيله يک پرسشنامه که توسط خود پزشک تکميل مي گردد، جمع آوري مي شود. در شهر تهران هفت شبکه و مرکز بهداشت وجود دارد که بر مراکز تحت نظر خود مدیریت می کنند .نمونه گیری چند مرحله ای (Multi stage sampling) برای تقسیم مراکز به طور تصادفی صورت می گیرد. سپس به دو گروه مداخله(A وB) تقسیم میشوند. در گروه اول، پزشکان تحت آموزش الکترونیک از طریق اپلیکیشن تلفن هوشمند قرار میگیرند.(135 نفر) و هفته ای دو پیغام از طریق این نرم افزار برای آنها ارسال میشود. و درگروه دوم، (100 نفر)پزشکان تحت آموزش سنتی (کتاب و آموزش حضوری) هستند. گروه B در یک جلسه ارتقاء سلامت دهان شرکت خواهند کرد و هر ماه یک یاداور پیامکی برای آنها ارسال خواهد شد. طی تحقیق، ابتدا پرسشنامه با همکاری کارکنان "آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت" مراکز در اختیار کل افراد شرکت کننده در مطالعه قرار داده خواهد شد تا پاسخ دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها،نرم افزارها روی تلفن همراه افراد گروه A نصب خواهد شد و استفاده از ان آموزش داده خواهد شذ. یک بوکلت آموزشی درزمینه سلامت دهان برای گروههای مداخله(B) توزیع خواهد شد و یک جلسه آموزشی برای ایشان برگزار خواهد شد. این جلسه، دو هفته بعد برای کسانی که موفق به شرکت نشده اند، تکرار خواهد شد و نهایتاً چهار ماه بعد پرسشنامه مجدداً به کل شرکت کنندگان داده می شود تا پاسخ دهند. به علاوه، میزان تغییرات در ارجاع برای استفاده از خدمات دندانپزشکی ازطریق پرسش از مراجعین پزشکان در هر دو مرحله اولیه و نهایی ارائه پرسشنامه بررسی می شود. در تمام مراحل فردي که اطلاعات آماري را ارزيابي و آناليز مي کند از گروه بندي مراکز بي اطلاع (blind) است. پیامد اولیه این مطالعه افزایش دانش و نگرش و رفتار پزشکان عمومی در ارتباط با سلامت دهان و دندان کودکانانیست که تخت معاینه قرار خواهند داد.
IRCTID: IRCT2016091029765N1
  1. تاثیر آموزش تعاملی (interactive learning) مراقبان سلامت و بهورزان در زمینه سلامت دهان و دندان از طریق نرم افزار تلفن هوشمند در مقایسه با کتابچه الکترونیکی در ارتقاء دانش، نگرش وعملکرد خود اظهار در حوزه سلامت دهان
  2. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندار بر رعایت بهداشت دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
  3. بررسی تأثیر برنامه آموزشی تلفن همراه هوشمند بر سطح سواد و شاخص های سلامت دهان و دندان در نوجوانان مدارس شهر اهواز
  4. بررسی اثر یاداوری پیامکی پس از اموزش بهداشت بر شاخص پلاک(plaque index) و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان(OHRQoL) در خانم های باردار: یک کارازمایی بالینی تصادفی کنترل شده(RCT)
  5. بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر رفتارهای پیشگیرانه از سرطان دهان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در افراد 15 سال و بالاتر: کارآزمایی کنترل شده تصادفی خوشه ای
  6. مقایسه ی اثربخشی آموزش به شیوه ی چند رسانه ای و بوکلت بر عدم قطعیت یائسگی در سنین گذار به یائسگی
  7. بررسی تاثیرمداخله آموزشی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر بهبود کیفیت زندگی در رابطین مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران درسال96-95:"کاربرد مدل بزنف"
  8. بررسی تاثیر دو روش آموزش بهداشت دهان بر میزان آگاهی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی
  9. طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی تلفن هوشمند در حوزه سلامت دهان کودکان و مقایسه اثربخشی آموزش مادران از طریق این برنامه با روشهای معمول آموزش
  10. بررسی تأثیر مشاوره پدران از راه دور بر حمایت اجتماعی همسر و کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان نخست زا
در حال خواندن...