دیدن نسخه‌های قدیمی محتوا در تاریخ 2020-12-07, ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ تغییر کرده است.

چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
تعیین تاثیر تجویز متیل پردنیزولون در برابر دگزامتازون بر وضعیت بالینی بیماران COVID-19 بر اساس معیار 9 درجه ای WHO
طراحی
کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی ، سه سویه کور ، تصادفی شده، فاز 2-3 بر روی 86 بیمار. برای تصادفی سازی از روش Block Randomization استفاده شد.
نحوه و محل انجام مطالعه
این مطالعه در بیمارستان شهید فقیهی شیراز انجام شد.این کارآزمایی بالینی بر روی تعداد 86 بیمار مبتلا به بیماری کووید- در دو گروه مداخله و گروه کنترل انجام گرفت. بیماران بر اساس پروتکل تعریف شده تحت درمان دارویی قرار می گیرند و گروه مداخله علاوه بر آن متیل پردنیزولون و گروه کنترل نیز دگزامتازون را دریافت کردند. ظرفهای بسته بندی حاوی دارو بدون نام بوده و به این ترتیب، هیچ یک از بیماران، همکارانی که ارزیابی پیامدهای را بر عهده دارند و افرادی که آنالیز آماری داده های مطالعه را انجام می دهند، از گروه درمانی بیمار اطلاع نخواهند داشت.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیارهای ورود: تمامی بیماران بستری مبتلا به کووید-19 بستری با سن ≥ ۱۸ سال و داشتن جواب مثبت SARS-CoV-2 بر اساس تست RT-PCR و اشباع اکسیژن کمتر از 92 درصد در هوای اتاق معیارهای خروج: داشتن هر گونه کنترا اندیکاسیون شناخته شده برای مصرف استروئید، بیماران باردار، دیابت کنترل نشده، فشار خون بالا کنترل نشده، بیمارانی که قبلاً به هر دلیلی تحت درمان با استروئید قرار گرفته بودند، اشباع اکسیژن بیشتر از 92 درصد در هوای اتاق، عدم رضایت از مشارکت در مطالعه و اختلالات نقص ایمنی
گروه‌های مداخله
بیماران گروه مداخله علاوه به ترکیب پیشنهادی کمیته کشوری، در ابتدا روزانه 2میلیگرم/کیلوگرم داروی متیل پردنیزولون ‍‍‍‍‍‍‍ به مدت ۵ روز به صورت وریدی دریافت خواهند کرد که پس از آن هر ۵ روز دوز آن نصف خواهد شد. در گروه شاهد علاوه بر ترکیب پیشنهادی کمیته کشوری، بیماران دگزامتازون 6 میلی گرم در روز را به صورت وریدی دریافت می کنند.
متغیرهای پیامد اصلی
پیامدهای اولیه مطالعه: مرگ و میر به هر علتی و وضعیت بالینی . پیامدهای ثانویه مطالعه :لوله گذاری و نیاز به تهویه و همچنین بستری در ICU و مدت زمان بستری در بیمارستان

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
اصلاحاتی در خصوص موارد انتخاب تصادفی و روش انجام کارآزمایی انجام گردید.
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20200204046369N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2020-04-08, ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
زمان‌بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی: 2020-12-07, ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تعداد بروز رسانی‌ها: 1
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2020-04-08, ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
کیوان رنجبر
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 71 3627 5344
آدرس ایمیل
keivan.rjr94@yahoo.com
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2020-08-07, ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2020-11-15, ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
2020-08-10, ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
2020-11-15, ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
تاریخ خاتمه کارآزمایی
2020-11-15, ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی اثر تجویز متیل پردنیزولون به عنوان یک گزینه درمانی در بیماری COVID-19 : کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی اثر داروی متیل پردنیزولون در بیماران COVID-19
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
تشخیص SARS-CoV-2 از طریق تست RT-PCR به کمک نمونه گیری از حلق و نازوفارنکس در زمان بستری سن بالای 18 سال اشباع اکسیژن کمتر از 92 درصد در هوای اتاق بیماران بستری
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
هر گونه کنترا اندیکاسیون شناخته شده برای مصرف استروئید شیردهی و بیماران باردار دیابت کنترل نشده فشار خون بالا کنترل نشده بیمارانی که قبلاً به هر دلیلی تحت درمان با استروئید قرار گرفته بودند اشباع اکسیژن بیشتر از 92 درصد در هوای اتاق عدم رضایت از مشارکت در مطالعه اختلالات نقص ایمنی
سن
از سن 18 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
2-3
گروه‌های کور شده در مطالعه
  • شرکت کننده
  • ارزیابی کننده پیامد
  • آنالیز کننده داده
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 82
حجم نمونه تحقق یافته: 86
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
برای تخصیص تصادفی از روش Block Randomization که در هر 4 شاخه از استراتاهای ایجاد شده بر اساس دو Prognostic factor سن (زیر 55 و مساوی یا بالاتر از 55) و شدت بیماری بر اساس O2 Saturation (زیر 85 و بالاتر یا مساوی 85) استفاده شد. در هنگام تخصیص تصادفی allocation concealment رعایت شد و نوع دارو دریافتی در دو گروه از دید بیمار، assessor و آنالیزور محفوظ ماند. (Triple blind)
کور سازی (به نظر محقق)
سه سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
ظرفهای بسته بندی حاوی دارو بدون نام بوده و بر روی آنها تنها یک شماره ثبت در طرح تحقیقاتی وجود دارد و این شماره در اختیار پزشکان معالج نیز قرار دارد. به این ترتیب، هیچ یک از بیماران، همکارانی که پیگیری بالینی و ارزیابی پیامدهای را بر عهده دارند و افرادی که آنالیز آماری داده های مطالعه را انجام می دهند، پیش از ورود به مطالعه (allocation concealment) و پس از ورود به مطالعه (blinding) از گروه درمانی بیمار اطلاع نخواهند داشت.
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس خیابان
خیابان زند
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
7194815644
تاریخ تایید
2020-04-04, ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
کد کمیته اخلاق
IR.SUMS.REC.1399.014

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
بیماری کروناویروس جدید (COVID-19)
کد ICD-10
U07.1
توصیف کد ICD-10
COVID-19 confirmed by laboratory testing.

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
مرگ و میر به هر علتی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
28 روز
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پیگیری بالینی

2

شرح متغیر پیامد
وضعیت بالینی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
5 و 10 روز پس از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس 9 درجه ای WHO

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
لوله گذاری و نیاز به تهویه و همچنین بستری در ICU
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
5 و 10 روز پس از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پیگیری بالینی

2

شرح متغیر پیامد
مدت زمان بستری در بیمارستان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
5 و 10 روز پس از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پیگیری بالینی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: بیماران گروه مداخله علاوه بر ترکیب پیشنهادی کمیته کشوری، در ابتدا روزانه 2میلیگرم/کیلوگرم داروی متیل پردنیزولون ‍‍‍‍‍‍‍ به مدت ۵ روز به صورت وریدی دریافت خواهند کرد که پس از آن هر ۵ روز دوز آن نصف خواهد شد.
طبقه بندی
درمانی - داروها

2

شرح مداخله
گروه کنترل: در گروه شاهد علاوه بر ترکیب پیشنهادی کمیته کشوری، بیماران دگزامتازون 6 میلی گرم در روز را به صورت وریدی دریافت می کنند.
طبقه بندی
درمانی - داروها

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان شهید فقیهی
نام کامل فرد مسوول
محسن مقدمی
آدرس خیابان
خیابان زند
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
7134846316
تلفن
+98 71 3235 1087
ایمیل
moghadami@sums.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
دکتر محسن مقدمی
آدرس خیابان
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت تحقیقات و فناوری
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
7134814336
تلفن
+98 71 3230 5410
ایمیل
moghadami@sums.ac.ir
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
دکتر محسن مقدمی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
فوق تخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
عفونی
آدرس خیابان
خیابان زند
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
7134814336
تلفن
+98 71 3230 5410
ایمیل
moghadami@sums.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
دکتر محسن مقدمی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
فوق تخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
عفونی
آدرس خیابان
خیابان زند
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
7134814336
تلفن
+98 71 3230 5410
ایمیل
moghadami@sums.ac.ir

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
دکتر محسن مقدمی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
فوق تخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
عفونی
آدرس خیابان
خیابان زند
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
7134814336
تلفن
+98 71 3230 5410
ایمیل
moghadami@sums.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نقشه آنالیز آماری
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کد‌های استفاده شده در آنالیز
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
نتایج مطالعه بصورت مقاله چاپ خواهد شد. پروتکل انجام مطالعه و آنالیزهای آماری مورد استفاده در مقاله لحاظ خواهد شد.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
یکسال بعداز اتمام مطالعه اطلاعات منتشر خواهد شد و در منابع موجود خواهد بود.
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
در صورت اجازه حمایت کننده مالی، اطلاعات برای محققین دانشگاهی ، پزشکان و موسسات علمی در دسترس خواهد بود.
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
سایر محققین می توانند نتایج مطالعه را در انجام بررسی های مروری و متاآنالیز خود استفاده نمایند.
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
دکتر مقدمی، شیراز، خیابان زند، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه داخلی
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
بعد از دریافت تقاضا، مسول علمی مطالعه بسته به نوع اطلاعات درخواستی بعد از هماهنگی با حمایت کننده مالی در عرض دو هفته به درخواست کننده پاسخ خواهد داد.
سایر توضیحات
در حال خواندن...