دیدن آخرین نسخه

تاریخ بروز رسانی نام فیلد محتوای قبلی
January 15, 2017 نام علمی مطالعه مقایسه اثر مکمل سياه دانه،در گروه مکمل ودارونما، بر روي سطوح سرمي هورمون هاي تيروئيدي، فاکتور رشد تغيير شکل دهنده بتا (TGF-β)، اينتر لوکين 23، و الگوی لیپیدی در بیماران مبتلا به هاشیموتو<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
February 12, 2017 خلاصه مطالعه در 250 کلمه هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با دارونما، بررسی اثر مکمل سياه دانه بر روي سطوح سرمي هورمون هاي تيروئيدي، فاکتور رشد تغيير شکل دهنده بتا (TGF-β)، اينتر لوکين 23، و الگوی لیپیدی در بيماران مبتلا به هاشيموتو مي باشد.40بیمار مبتلا به هاشیموتو که بیماری آنها از لحاظ پاتولوژیکی تایید شده است با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه‏ی حاضر خواهند شد. افرادی که وارد مطالعه شدند با روش بلوک‏های تصادفی به دوگروه مورد و شاهد تقسیم خواهند شد. و به شکل دوسوكور مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. گروه مداخله روزانه 2 گرم پودر سیاه دانه و گروه دارونما 2 گرم پودر نشاسته همراه وعده غذایی نهاروشام به مدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. پرسشنامه اطلاعات فردي، فعالیت فیزیکی و یادآمد 24 ساعته برای قبل و در پایان ماه دوم بعد از دوره 8 هفته ای مداخله تکميل خواهد شد. نمونه های خونی قبل و بعد از مداخله به مقدار 7 سی سی به شکل ناشتا گرفته خواهد شد و تا زمان انجام آزمایشات مربوطه در دمای 70- درجه سلسیوس نگهداری خواهد شد. اندازه گیری های بیوشیمیایی مربوطه با کیت های الیزا انجام خواهد شد. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
در حال خواندن...