چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
ارزیابی اثر بخشی داروی تری فلوئوپرازین در درمان بیماران مبتلا به COVID-19
طراحی
کارآزمایی کنترل شده تصادفی با 2 بازوی موازی بر روی 70 بیمار. محقق اصلی و ارزیاب های پیامد نسبت به گروههای درمانی کور هستند.
نحوه و محل انجام مطالعه
این مطالعه در اریبهشت 1399 در بیمارستان رازی رشت انجام خواهد شد.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیارهای ورود: تمامی بیماران مبتلا به COVID-19 بستری شده در بیمارستان رازی رشت در اردیبهشت 1399. سن بزرگتر یا مساوی 18 سال. داشتن علایم تب (درجه حرارت دهانی بیشتر از 37.8 درجه سانتی گراد) و حداقل یکی از معیارهای زیر: تعداد تنفس 24 یا بیشتر در دقیقه اشباع اکسیژن کمتر از 94 در شرایط استراحت PCR مثبت درگیری ریه در سی تی اسکن یا عکس قفسه ی سینه معیارهای عدم حضور در مطالعه: آنهایی که بر اساس رضایت شخصی تمایلی به شرکت در مطالعه ندارند، مصرف همزمان یک داروی آنتی سایکوتیک، سابقه ابتلا به اختلالات تشنجی، افراد مبتلا به پارکینسون، افراد مبتلا به زوال عقل (Dementia) ، اختلال عملکرد کبدی، سابقه فئوکروموسایتوما، آلرژی دارویی به داروهای خانواده فنوتیازین، وجود هر گونه تداخل دارویی ماژور بین داروهای روتین مصرفی بیمار با تری فلوئوپرازین، بارداری و شیردهی، درمان قبلی COVID-19، برادیکاردی کمتر از 60 در دقیقه، شواهد نارسایی چندارگان، نیاز به تهویه مکانیکی در زمان ورود به مطالعه
گروه‌های مداخله
گروه مداخله: درمان استاندارد مراقبتی کووید-19 + داروی تری فلوئوپرازین، شرکت سازنده: سبحان دارو، قرص 2 میلی گرمی به صورت مصرف هر 12 ساعت یک قرص به صورت خوراکی به مدت 21 روز گروه کنترل: درمان استاندارد مراقبتی توصیه شده برای بیماران COVID-19 به تنهایی
متغیرهای پیامد اصلی
مدت زمان لازم برای بهبود بالینی طی حداقل 21 روز بعد از شروع درمان: نرمال شدن دمای بدن ≤37.2 درجه سانتی گراد دهانی)، تعداد تنفس ≤24 تنفس در دقیقه و اشباع اکسیژن (≥94% در دمای اتاق) که حداقل به مدت 24 ساعت پایدار بماند. مقاطع زمانی اندازه‌گیری: هر روز تا حداقل 21 روز بعد از شروع درمان. نحوه اندازه‌گیری متغیر: معاینه بالینی

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20200329046892N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2020-05-02, ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
زمان‌بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی: 2020-05-02, ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2020-05-02, ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
نعمت اله آهنگر
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 13 3369 0099
آدرس ایمیل
n.ahangar@gums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2020-05-04, ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2020-05-27, ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی اثربخشی داروی تری فلوئوپرازین در روند درمان، نرخ بقا و سرعت بهبودی بیماران مبتلا به COVID-19
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیر داروی تری فلوئوپرازین در درمان کروناویروس
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
تمامی بیماران مبتلا به COVID-19 بستری شده در بیمارستان رازی رشت در اردیبهشت 1399 سن بزرگتر یا مساوی 18 سال تب (درجه حرارت دهانی بیشتر از 37.8 درجه سانتی گراد) داشتن حداقل یکی از معیارهای زیر تعداد تنفس 24 یا بیشتر در دقیقه اشباع اکسیژن کمتر از 94 در شرایط استراحت PCR مثبت درگیری ریه در سی تی اسکن یا عکس قفسه ی سینه
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
آنهایی که بر اساس رضایت شخصی تمایلی به شرکت در مطالعه ندارند مصرف همزمان یک داروی آنتی سایکوتیک سابقه ابتلا به اختلالات تشنجی افراد مبتلا به پارکینسون افراد مبتلا به زوال عقل (Dementia) داشتن اختلال عملکرد کبدی علامت دار آلرژی دارویی به داروهای خانواده فنوتیازین سابقه فئوکروموسایتوما وجود هر گونه تداخل دارویی ماژور بین داروهای روتین مصرفی بیمار با تری فلوئوپرازین بارداری و شیردهی درمان قبلی COVID-19 شواهد نارسایی چندارگان نیاز به تهویه مکانیکی در زمان ورود به مطالعه eGFR< 50 mL/min
سن
از سن 18 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
2-3
گروه‌های کور شده در مطالعه
  • محقق
  • ارزیابی کننده پیامد
  • آنالیز کننده داده
  • کمیته ایمنی و نظارت بر داده‌ها
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 70
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
70 نفر از مبتلایان به کووید-19 به 2 گروه 35 نفره مورد و شاهد تقسیم می شوند. گروه مورد به نام A و گروه شاهد به نام B نامگذاری می شوند. بلوک بندی تصادفی به این ترتیب خواهد بود که به واحد های پژوهش به ترتیب شماره های 70-1 تخصیص داده می شود. سپس یک جدول که دارای 6 ردیف به نام بلوک و هر بلوک دارای 4 قسمت خواهد بود و هر قسمت با A و B نامگذاری می شود، در نظر گرفته خواهد شد. درمرحله بعد شماره ها به ترتیب در هر خانه قرار داده می شود. پس از اینکه تمام شماره ها در بلوک ها جاگذاری شدند افرادی که دارای شماره در خانه A بودند، بسته با کد A و افرادی که دارای شماره در خانه B بودند بسته با کد B را دریافت خواهند کرد. پنهان سازی با استفاده از روش پاکت مهر و موم شده انجام می شود.
کور سازی (به نظر محقق)
یک سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
گروه درمانی هر بیمار تنها بعد از تصادفی سازی مشخص خواهد شد. شرکت کنندگان و پزشکان درمانی مسئول مراقبت از سلامت بیماران، کور نخواهند شد و از گروه درمانی اطلاع خواهند داشت. رادیولوژیست ها، محققان اصلی و ارزیابی کننده تحقیق و متخصص آمار نسبت به گروه درمانی بیماران کور خواهند بود.
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آدرس خیابان
کیلومتر 7 جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده پزشکی
شهر
رشت
استان
گیلان
کد پستی
4199613769
تاریخ تایید
2020-04-19, ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
کد کمیته اخلاق
IR.GUMS.REC.1399.021

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
کرونا ویروس
کد ICD-10
J00-J99
توصیف کد ICD-10
بیماری های تنفسی

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
مدت زمان لازم برای بهبودی بالینی : نرمال شدن دمای بدن به کمتر از 37/2درجه سانتی گراد
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
معاینه بالینی

2

شرح متغیر پیامد
مدت زمان لازم برای بهبودی بالینی : تعداد تنفس در دقیقه 24 و کمتر
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
معاینه بالینی

3

شرح متغیر پیامد
مدت زمان لازم برای بهبودی بالینی : درصد اشباع اکسیژن 94 و بیشتر
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پالس اکسی متر

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
نیاز به تهویه مکانیکی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
ارزیابی بالینی

2

شرح متغیر پیامد
تغییرات رادیولوژیک
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روز 21 یا هر زمانی بنا به تشخیص تیم بالینی
نحوه اندازه‌گیری متغیر
تصویربرداری از قفسه سینه

3

شرح متغیر پیامد
عوارض جانبی جدی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
هر زمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
ارزیابی بالینی

4

شرح متغیر پیامد
مرگ و میر
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
هر زمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
ارزیابی بالینی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
درمان استاندارد مراقبتی توصیه شده برای بیماران COVID-19 + داروی تری فلوئوپرازین، شرکت سازنده:سبحان دارو، قرص 2 میلی گرمی به صورت مصرف هر 12 ساعت یک قرص به صورت خوراکی به مدت 21 روز
طبقه بندی
درمانی - داروها

2

شرح مداخله
گروه کنترل: درمان استاندارد مراقبتی توصیه شده برای بیماران COVID-19
طبقه بندی
درمانی - داروها

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان رازی رشت
نام کامل فرد مسوول
سیدعلی علوی
آدرس خیابان
خیابان سردار جنگل
شهر
رشت
استان
گیلان
کد پستی
4199613769
تلفن
+98 13 3354 1001
ایمیل
aalavi_foumani@yahoo.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی رشت
نام کامل فرد مسوول
دکتر محمدرضا نقی پور
آدرس خیابان
خیابان نامجو. خیابان شهید سیادتی
شهر
رشت
استان
گیلان
کد پستی
4144666949
تلفن
+98 13 3333 6394
ایمیل
research@gums.ac.ir
ردیف بودجه
گرنت ویژه طرحهای COVID-19
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی رشت
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی رشت
نام کامل فرد مسوول
نعمت اله آهنگر
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
فارماکولوژی
آدرس خیابان
کیلومتر 7 جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده پزشکی
شهر
رشت
استان
گیلان
کد پستی
4199613769
تلفن
+98 13 3369 0099
فکس
ایمیل
n.ahangar@gums.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی رشت
نام کامل فرد مسوول
نعمت اله آهنگر
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
فارماکولوژی
آدرس خیابان
کیلومتر 7 جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده پزشکی
شهر
رشت
استان
گیلان
کد پستی
4199613769
تلفن
+98 13 3369 0099
فکس
ایمیل
n.ahangar@gums.ac.ir

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی رشت
نام کامل فرد مسوول
نعمت اله آهنگر
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
فارماکولوژی
آدرس خیابان
کیلومتر 7 جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده پزشکی
شهر
رشت
استان
گیلان
کد پستی
4199613769
تلفن
+98 13 3369 0099
فکس
ایمیل
n.ahangar@gums.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
اطلاعات مربوط به پیامدها
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
تابستان 1399
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
محققین
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
درخواست شده از سوی مراکز معتبر علمی و دانشگاهی
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
دکتر نعمت اله آهنگر دانشکده پزشکی
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
ارائه درخواست رسمی با ذکر دلایل از عالی ترین مقام مرکز
سایر توضیحات
در حال خواندن...