چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
1. تعیین پاسخ به درمان در گروه دریافت کننده رویال ژل و پلاسبو در زمان های2، 4 و 8 هفته بعد از درمان بر اساس پرسشنامه 2. مقایسه پاسخ به درمان در گروه دریافت کننده رویال ژل با گروه دریافت کننده پلاسبو در زمان های2، 4 و 8 هفته بعد از درمان بر اساس پرسشنامه برحسب سن، جنس، تحصیلات
طراحی
این مطالعه که بصورت کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده دو سو کور در سال 1398 بر روی 60 نفر از بیماران که در حال مصرف داروهای ضد افسردگی مهارکننده های انتخابی گیرنده ی سروتونین که دچار مشکلات جنسی ناشی از مصرف این داروها شدند انجام خواهد شد. روش نمونه گیری از نوع در دسترس (آسان) خواهد بود و افراد با استفاده از بلوک تصادفی جایگشتی (بلوک 4 تایی) به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم خواهند شد. به طوریکه گروه مداخله کپسول های رویال ژل ( 1000 میلی گرم) یک بار در روز و گروه کنترل، دارونما تهیه شده در دانشکده داروسازی مشهد ، یک بار در روز به مدت هشت هفته دریافت خواهند کرد.
نحوه و محل انجام مطالعه
60 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی علوم پزشکی سبزوار که به دنبال مصرف SSRI دچار اختلال جنسی شده اند، پس از اخذ رضایت آگاهانه، پس از غربالگری با استفاده از بلوک تصادفی جایگشتی (بلوک 4 تایی) به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم خواهند شد و رویال ژل یا پلاسبو دریافت خواهند کرد.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
شرایط ورود: 1. بیمارانی با هرگونه اختلال روانی که نیاز به دریافت داروهای SSRI دارند. 2. بیمارانی به واسطه ی مصرف داروهای SSRI دچار مشکلات جنسی شده اند. شرایط عدم ورود: 1. بیمارانی که SSRI مصرف نمی‌کنند. 2. بیمارانی که دچار مشکلات جنسی ناشی از دارو نشدند. 3. بیمارانی که پیش از مصرف دارو سابقه ی مشکلات جنسی داشته اند. 4. بیمارانی که مصرف مداوم SSRI ندارند.
گروه‌های مداخله
به مدت 8 هفته روزی یک عدد کپسول ژل رویال یا پلاسبو
متغیرهای پیامد اصلی
مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین میل جنسی ژل رویال

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20191207045632N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2021-07-04, ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 2021-07-04, ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2021-07-04, ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
فاطمه شکوهی
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 11 3334 9579
آدرس ایمیل
mahdiand@medsab.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2021-06-20, ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2022-02-19, ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تأثیر رویال ژل بر میل جنسی کاهش یافته ناشی از مصرف داروهای مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی تأثیر رویال ژل بر میل جنسی کاهش یافته ناشی از مصرف داروهای مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
بیمارانی با هرگونه اختلال روانی که نیاز به دریافت داروهای SSRI دارند. بیمارانی به واسطه ی مصرف داروهای SSRI دچار مشکلات جنسی شده اند. بیماران در محدوده ی سنی 20 تا 45 سال
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
بیمارانی که مصرف مداوم SSRI ندارند بیمارانی که پیش از مصرف دارو سابقه ی مشکلات جنسی داشته اند.
سن
از سن 20 ساله تا سن 45 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
2-3
گروه‌های کور شده در مطالعه
  • شرکت کننده
  • مراقب بالینی
  • ارزیابی کننده پیامد
  • آنالیز کننده داده
  • کمیته ایمنی و نظارت بر داده‌ها
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
تخصیص تصادفی به روش بلوك هاي متغیر در این مطالعه تخصیص افراد به دو گروه با استفاده از روش بلوک جایگشتی انجام شد. در این روش A نمایانگر فردیست که مداخله را دریافت میکند و B نماینده فردی است که در گروه کنترل قرارمیگیرد. با درنظر گرفتن بلوک چهارتایی؛ به جایگشت AABB کد 0، به جایگشت ABAB کد 1، به ABBA کد 2 ، به BAAB کد 3 ، به BBAA کد 4 و به BABA کد 5 را میدهیم. سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفی نقطه شروعی به صورت تصادفی انتخاب کرده. با در نظر گرفتن ترتیب اعداد جدول، به هر عددی که برخورد کردیم جایگشت مربوط به آن را جایگذاری میکنیم مثلا اگر سه عدد اول جدول اعداد تصادفی به ترتیب 2، 0 و 1 باشد ترتیب دریافت درمان توسط 12 نفر اول در دو گروه به ترتیب از چپ به راست ABBAAABBABAB خواهد بود. در مراجعه ی بیماران یکی از پاکتها به صورت تصادفی انتخاب می شود و به ترتیب حروف ذکر شده در آن، بیماران به یکی از گروههای مطالعه تخصیص می یابند. بنابراین در نهایت با انتخاب اعداد از جدول، نحوه تخصیص کل 60 نفر به دو گروه مشخص خواهد شد.
کور سازی (به نظر محقق)
دو سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور می باشد به نحوی که برای هر فرد در مطالعه کد "الف" و "ب" اختصاص داده خواهد شد که تنها محقق از نوع گروه ها مطلع خواهد بود و افراد شرکت کننده و پزشک معالج نسبت به گروه ها بی اطلاع می باشند. دارو و پلاسبو شکل، بسته بندی، وزن و رنگ یکسان دارند و تنها محقق از دریافت پلاسبو یا دارو توسط بیمار اطلاع دارد.
دارو نما
دارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
آدرس خیابان
سبزوار،بلوار توحید شهر، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شهر
سبزوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9613873136
تاریخ تایید
2019-04-27, ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
کد کمیته اخلاق
IR.MEDSAB.REC.1398.004

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
اختلال جنسی ناشی از مصرف داروهای SSRI
کد ICD-10
F32
توصیف کد ICD-10
Major depressive disorder, single episode

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
عملکرد جنسی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
ابتدای مطالعه ( قبل از شروع مداخله) ، هفته 2، هفته 4، هفته 6 و هفته ی 8
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه ASEX و CSFQ

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: کپسول های ژل رویال که از فریز کردن و پودر کردن ژل رویال ( ترشحات زنبور عسل ملکه) در آزمایشگاه علوم پزشکی سبزوار تهیه شده اند، یک بار در روز به مدت 8 هفته به گروه مداخله داده خواهد شد.
طبقه بندی
درمانی - داروها

2

شرح مداخله
گروه کنترل: پلاسبو محتوی نشاسته با رنگ، وزن و بسته بندی مشابه با داروی گروه مداخله به مدت 8 هفته روزی یک مرتبه به گروه کنترل داده خواهد شد.
طبقه بندی
دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
کلینیک ویژه سبزوار
نام کامل فرد مسوول
رضا فروزان
آدرس خیابان
سبزوار، جنب بیمارستان واسعی
شهر
سبزوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9617699117
تلفن
+98 51 4401 1554
ایمیل
parastoo.shokuhi@yahoo.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نام کامل فرد مسوول
دکتر فرشته قراط
آدرس خیابان
سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری
شهر
سبزوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9617913114
تلفن
+98 51 4401 8319
ایمیل
vc.Research@medsab.ac.ir
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نام کامل فرد مسوول
فاطمه شکوهی
موقعیت شغلی
دانشجو
آخرین مدرک تحصیلی
دکترای پزشکی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
داروسازی
آدرس خیابان
سبزوار، طالقانی ۱۱، پلاک ۱۳۱، طبقه دوم
شهر
سبزوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9617699117
تلفن
+98 11 3334 9579
فکس
ایمیل
parastoo.shokuhi@yahoo.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نام کامل فرد مسوول
داوود مهدیان
موقعیت شغلی
استادیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
داروسازی
آدرس خیابان
سبزوار، طالقانی 11، پلاک 131
شهر
سبزوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9617699117
تلفن
+98 11 3334 9578
ایمیل
mahdiand64@gmail.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نام کامل فرد مسوول
فاطمه شکوهی
موقعیت شغلی
دانشجوی پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترای پزشکی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
داروسازی
آدرس خیابان
سبزوار، طالقانی 11، پلاک 131
شهر
سبزوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9617699117
تلفن
+98 11 3334 9578
ایمیل
parastoo.shokuhi@yahoo.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
مصداق ندارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصداق ندارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
اطلاعات مربوط به درصد اختلال جنسی در مراحل مختلف طرح و پاسخ به درمان بر حسب سن و جنس
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
6 ماه پس از چاپ نتایج
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
محقیق موسسات دانشگاهی با موضوعات مرتبط و شرکت های دارویی
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
در صورت نیاز به اطلاعات جهت تولید دارو یا گسترش موضوع پژوهش
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
فاطمه شکوهی parastoo.shokuhi@yahoo.com دکتر داوود مهدیان mahdiand64@gmail.com
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
مکاتبه با مشخصات داده شده و ارسال مدارک مورد نیاز درخواستی
سایر توضیحات
در حال خواندن...