چکیده پروتکل

چکیده
این یک کارازمایی بالینی تصادفی بررسی چهار هفته ای اثر توصيه هاي درماني و غذايي بر رفتار80 کودک دچار اختلال پر تحرکي - کم توجهي است. بیماران در شروع مطالعه و هفته چهارم توسط پرسشنامه ای که توسط والدین آنها تکمیل میگردد از نظر علایم اختلال پر تحرکی - کم توجهی بررسی می گردند.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT201311303930N29
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2013-12-22, ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
زمان‌بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2013-12-22, ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
احمد غنی زاده
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 71 1627 3070
آدرس ایمیل
ghanizad@sina.tums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2013-08-23, ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2013-11-22, ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
اثر توصيه هاي درماني و غذايي بر رفتار کودکان دچار اختلال پر تحرکي - کم توجهي
عنوان عمومی کارآزمایی
اثر توصيه هاي درماني و غذايي بر رفتار کودکان دچار اختلال پر تحرکي - کم توجهي
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط ورود: کودکان بین سنین 5 تا 18 سال از هر دو جنس که کرایتریای DSM-IV را جهت اختلال پر تحرکی - کم توجهی دارا می باشند. شرایط خروج: کسانی که تمایلی یرای شرکت در مداخله ندارند؛ کسانی که دارای بیماری طبی جددی مانند هایپر تیروئیدی می باشند؛ مواردی که توصیه غذایی با بیماری همراه تداخل داشته باشد یا مواردی که مصرف دارویی که با توصیه غذایی تداخل داشته باشند.
سن
از سن 5 ساله تا سن 18 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 80
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس خیابان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهر
شیراز
کد پستی
--
تاریخ تایید
2013-09-22, ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
کد کمیته اخلاق
CP-P-92-6001

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
Hyperkinetic disorders- Attention deficite Hyperactivity disorder
کد ICD-10
F90
توصیف کد ICD-10
Hyperkinetic disorders

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
مقیاس ADHD
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله و 4 هفته بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مصاحبه

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
توصيه هاي غذايي به مدت یکماه جهت کاهش مصرف مواد قندی
طبقه بندی
رفتاری

2

شرح مداخله
بدون توصيه هاي غذايي
طبقه بندی
مصداق ندارد

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مرکر تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
احمد غنی زاده
آدرس خیابان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهر
شیراز

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
غلامرضا حاتم
آدرس خیابان
خیابان زند - دانشگاه علوم پزشکی شیراز- معاونت پژوهشی
شهر
شیراز
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
بهزاد حداد
موقعیت شغلی
دانشجوی پزشکی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بیمارستان حافظ
شهر
شیراز
کد پستی
--
تلفن
+98 71 1627 3070
فکس
ایمیل
behzad.haddad@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
احمد غنی زاده
موقعیت شغلی
استاد
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بیمارستان حافظ
شهر
شیراز
کد پستی
--
تلفن
+98 71 1627 3070
فکس
ایمیل
ghanizadeha@hotmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...