چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
بررسی تاثیر آموزش مجازی بر میزان خودکارآمدی و حس انسجام در مراقبان سلامت در بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان خاتم الانبیا تهران در سال 1397
طراحی
کارآزمایی بالینی تصادفی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، یک سویه کور.
نحوه و محل انجام مطالعه
مطالعه حاضر در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران و بر روی مراقبت کنندگان بیماران سرطانی بستری انجام خواهد شد. آنالیز کننده داده ها از نحوه تخصیص نمونه ها در گروه کنترل و مداخله اطلاع نخواهد داشت.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
شرایط ورود: تمایل به همکاری در مطالعه، داشتن محدوده سنی بین 17 تا 70 سال شرایط عدم ورود: عدم تمایل به ادامه همکاری در مطالعه
گروه‌های مداخله
برای نمونه های گروه مداخله، پس از نصب اپلیکیشن " سروش" بر روی گوشی همراه مراقبین بیماران، به مدت یک ماه و به صورت روزانه، کلیه ی آموزش های لازم در رابطه با مراقبت از بیماران سرطانی در زمینه های مختلف دارویی، تغذیه ای، نیازهای روحی و غیره و کلیه آموزش های لازم در رابطه با کنترل، ایجاد و تقویت حس انسجام و خودکارامدی به صورت دسته بندی شده و حجم مطالب یکسان در ابتدای هر روز ارائه خواهد شد. نمونه های گروه کنترل نیز بدون ایجاد هیچگونه تغییری در شرایط روتین مراقبت کنندگان، خدمات معمول را دریافت خواهند کرد.
متغیرهای پیامد اصلی
حس انسجام خود کارآمدی

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20180828040891N2
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2018-09-30, ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
زمان‌بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی: 2018-09-30, ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2018-09-30, ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
ندا فیاضی
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 86 4234 3395
آدرس ایمیل
n.fayazi@savehums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2018-08-01, ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2018-09-01, ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
2018-08-01, ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
2018-09-01, ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ خاتمه کارآزمایی
2018-09-01, ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر آموزش مجازی بر میزان خودکارآمدی و حس انسجام در مراقبان سلامت در بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان خاتم الانبیاء تهران در سال 1397
عنوان عمومی کارآزمایی
آموزش مجازی بر خودکارآمدی و حس انسجام در مراقبان بیماران مبتلا به سرطان
هدف اصلی مطالعه
آموزشی/مشاوره‌ای
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
تمایل به همکاری در مطالعه داشتن محدوده سنی بین 17 تا 70 سال
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
عدم تمایل به ادامه همکاری در مطالعه
سن
از سن 17 ساله تا سن 70 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
  • آنالیز کننده داده
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60
حجم نمونه تحقق یافته: 60
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص غیر تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
یک سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
آنالیز کننده داده ها از نحوه تخصیص در گروه مداخله و کنترل اطلاع نخواهد داشت.
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه
نمونه ها به صورت تصادفی و با استفاده از تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم میشوند.

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشکده علوم پزشکی ساوه
آدرس خیابان
خیابان جمهوری، دانشکده علوم پزشکی ساوه
شهر
ساوه
استان
مرکزی
کد پستی
3915953983
تاریخ تایید
2018-07-23, ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
کد کمیته اخلاق
IR.SAVEHUMS.REC.1397.016

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
خودکارآمدی
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

2

شرح
حس انسجام
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
حس انسجام
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مطالعه و یک ماه پس از اولین روز شروع مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه استاندارد حس انسجام آنتونووسکی

2

شرح متغیر پیامد
خودکارآمدی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مطالعه و یک ماه پس از اولین روز شروع مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه استاندارد خودکارامدی بندورا

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
"گروه مداخله": از اولین روز پس از نصب اپلیکیشن سروش بر روی موبایل مراقبان بیماران سرطانی، مداخلات که شامل آموزش های مربوط به افزایش حس انسجام و خود کارآمدی مراقبان میباشد، به صورت روزانه و به مدت یک ماه از طریق ارسال فایل های آموزشی به اپلیکیشن سروش مراقبان بیمارن انجام میشود.
طبقه بندی
شیوه زندگی

2

شرح مداخله
"گروه کنترل": فقط مراقبت ها و آموزش های روتین را دریافت میکردند و هیچ آموزش یا مداخله اضافی ارائه نشد.
طبقه بندی
شیوه زندگی

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان خاتم الانبیاء تهران
نام کامل فرد مسوول
هما فیاضی
آدرس خیابان
خیابان ظفر، بیمارستان خاتم الانبیاء
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
3915953983
تلفن
+98 21 8670 5503
ایمیل
nedafayazi10@yahoo.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشکده علوم پزشکی ساوه
نام کامل فرد مسوول
حمید رضا برادران
آدرس خیابان
خیابان جمهوری، دانشکده علوم پزشکی ساوه
شهر
ساوه
استان
مرکزی
کد پستی
3915953983
تلفن
+98 86 4234 3395
ایمیل
nedafayazi10@yahoo.com
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده علوم پزشکی ساوه
نام کامل فرد مسوول
ندا فیاضی
موقعیت شغلی
مربی، هیئت علمی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
خیابان جمهوری، دانشکده علوم پزشکی ساوه
شهر
ساوه
استان
مرکزی
کد پستی
3915953983
تلفن
+98 86 4234 3395
ایمیل
nedafayazi10@yahoo.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده علوم پزشکی ساوه
نام کامل فرد مسوول
ندا فیاضی
موقعیت شغلی
مربی- عضو هیئت علمی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
خیابان جمهوری، دانشکده علوم پزشکی ساوه
شهر
ساوه
استان
مرکزی
کد پستی
3915953983
تلفن
+98 86 4234 3395
ایمیل
nedafayazi10@yahoo.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده علوم پزشکی ساوه
نام کامل فرد مسوول
ندا فیاضی
موقعیت شغلی
مربی - عضو هیئت علمی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
خیابان جمهوری، دانشکده علوم پزشکی ساوه
شهر
ساوه
استان
مرکزی
کد پستی
3915953983
تلفن
+98 86 4234 3395
ایمیل
nedafayazi10@yahoo.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
مصداق ندارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
مصداق ندارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصداق ندارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
بخشی از داده ها نظیر اطلاعات مربوط به پیامد اصلی و اطلاعات دموگرافیک پس از غیر قابل شناسایی کردن افراد امکان اشتراک گذاری دارد.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
شروع دوره دسترسی به داده ها 12 ماه پس از چاپ نتایج میباشد.
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
برای تمامی محققین
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
به منظور بهره گیری با مقاصد علمی و با ذکر منابع مورد استفاده
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
ندا فیاضی nedafayazi10@yahoo.com
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
پس از دریافت ایمیل از طرف تقاضا کننده، اطلاعات طی مدت 4 تا 5 روز کاری ارسال خواهد شد.
سایر توضیحات
در حال خواندن...