چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
1- تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پرسید- پروسید در پیشگیری از بروسلوز و فرآیند واکسیناسیون دامی در روستای لیقوان استان آذربایجانشرقی.
طراحی
کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، و یک سو کور
نحوه و محل انجام مطالعه
اموزش در خصوص بیماری بروسلوز در روستای لیقوان شهرستان تبریز
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معيارهاي به مطالعه شامل سکونت در محل و فعالیت در امور دامداری ، اعلام رضایت برای شرکت در مطالعه و عدم سابقه بیماری تب مالت و دریافت آموزشهای مرتبط در این زمینه در گذشته می باشد. معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم توانایی استفاده از بسته آموزشی در نظر گرفته شده برای انجام این پژوهش ، اعم از ناتوانی های جسمانی شامل مشکلات دیداری و شنیداری محدود کننده و غیبت در بیش از 20 درصد جلسات آموزشی که میتواند یادگیری شرکت کنندگان را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.
گروه‌های مداخله
مداخله اموزشی مبتنی بر مدل در دامداران
متغیرهای پیامد اصلی
کاهش بیماری بروسلوز و افزایش واکسیناسیون دامی بروسلوز

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20180304038945N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2018-12-24, ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 2018-12-24, ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2018-12-24, ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
فرهاد بهادری
نام سازمان / نهاد
دانشگاه تربیت مدرس
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 41 3331 9028
آدرس ایمیل
f.bahadori@modares.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2018-12-22, ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2019-06-22, ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل در پیشگیری از بروسلوز و فرآیند واکسیناسیون دامی
عنوان عمومی کارآزمایی
مداخله آموزشی مبتنی بر مدل در پیشگیری از بروسلوز و فرآیند واکسیناسیون دامی
هدف اصلی مطالعه
آموزشی/مشاوره‌ای
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
دامدار ساکن روستای لیقوان-سکونت در محل و فعالیت در امور دامداری ، اعلام رضایت برای شرکت در مطالعه و عدم سابقه بیماری تب مالت و دریافت آموزشهای مرتبط در این زمینه در گذشته می باشد
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
عدم توانایی استفاده از بسته آموزشی در نظر گرفته شده برای انجام این پژوهش ، اعم از ناتوانی های جسمانی شامل مشکلات دیداری و شنیداری محدود کننده و غیبت در بیش از 20 درصد جلسات آموزشی که میتواند یادگیری شرکت کنندگان را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد
سن
بدون محدودیت سنی
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
  • شرکت کننده
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 72
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
نرم افزار رندوم سازی
کور سازی (به نظر محقق)
یک سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
گروه هدف که همان دامداران میباشند
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موارد دیگر
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
دانشگاه تربیت مدرس
آدرس خیابان
جلال ال احمد
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
14115-111
تاریخ تایید
2018-05-16, ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
کد کمیته اخلاق
IR.MODARES.REC.1397.001

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
تب مالت
کد ICD-10
A23.0
توصیف کد ICD-10
Brucellosis due to Brucella melitensis

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
میانگین نمرات عوامل مستعد کننده
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از شروع مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و 2 ماه پس از ان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
عیار انتی بادی بروسلا در گوسفندان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل و بعد از فصل واکسیناسیون
نحوه اندازه‌گیری متغیر
الایزا یا رزبنگال

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: رفتار دامداران در جهت واکسیناسیون بیماری تب مالت و رفتارهای پیشگیرانه بیماری. جهت این کار مداخله اموزشی متناسب با گروه هدف حداقل چهار جلسه به مدت یک ساعت از طریق روشهای رودرو یا استفاده از روشهای متنی شامل بروشور و غیره
طبقه بندی
رفتاری

2

شرح مداخله
گروه کنترل: گروه کنترل عدم مداخله و اموزشهای روتین داده خواهد شد که هر ساله داده میشود. و در نهایت بعد از اموزش ارزشیابی تاثیر بخشی اموزش در دو گروه مداخله و کنترل
طبقه بندی
رفتاری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
روستای لیقوان ( تک تک دامداران)
نام کامل فرد مسوول
فضل الله غفرانی پور
آدرس خیابان
تبریز - روستای لیقوان
شهر
تبریز
استان
آذربایجان شرقی
کد پستی
12345
تلفن
+98 21 8288 0000
ایمیل
ghoranipourf@gmail.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
تربیت مدرس
نام کامل فرد مسوول
فضل اله غفرانی پور
آدرس خیابان
جلال ال احمد
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
14115-111
تلفن
+98 21 8288 3869
ایمیل
ghofranif@modares.ac.ir
ردیف بودجه
معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
کد بودجه
1410827
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
تربیت مدرس
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
تربیت مدرس
نام کامل فرد مسوول
فضل اله غفرانی پور
موقعیت شغلی
استاد دانشگاه
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
جلال ال احمد
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
14115-111
تلفن
+98 21 8288 3869
فکس
+98 21 8288 3869
ایمیل
ghofranf@modares.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
تربیت مدرس
نام کامل فرد مسوول
فضل اله غفرانی پور
موقعیت شغلی
استاد دانشگاه
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
جلال ال احمد
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
14115-111
تلفن
+98 21 8288 3869
ایمیل
ghofranf@modares.ac.ir

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
تربیت مدرس
نام کامل فرد مسوول
فضل اله غفرانی پور
موقعیت شغلی
استاد دانشگاه
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
جلال ال احمد
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
14115-111
تلفن
+98 21 8288 3869
ایمیل
ghofranf@modares.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
فقط بخشی ازداده نظیر اطلاعات مربوط به پیامد اصلی قابل دسترس خواهد بود
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
دو سال بعد از شروع طرح و در سال 98 به بعد
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
محققین دانشگاهی- دامپزشکان- وافراد مرتبط با صنعت دامداری
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
مراکز دولتی و با مجوز رسمی از ادارات مربوطه
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
ارتباط از طریق ایمیل و شماره تلفن با اقای دکتر فضل اله غفرانی پور ادرس- تهران جلال ال احمد دانشگاه تربیت مدرس ghofranipourf@gmail.com 00982182880
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
ارتباط از طریق ایمیل و تلفن - اگر حائز شرایط باشند ظرف مدت یک هفته تا یک ماه
سایر توضیحات
در حال خواندن...