جستجو در خصوص یک جنبه مشخص از یک موضوع باید در ابتدا بصورت گسترده انجام شود وعبارات جستجو شده باید طوری انتخاب شده باشند که کلیه پروتوکل هایی که به نوعی با موضوع در ارتباطند در فاز اول جستجو در مجموعه پروتوکل های انتخاب شده ما قرار بگیرند. در فاز بعدی باید شروع به محدود کردن جستجوی خود بکنیم تا در نهایت فقط پروتوکل هایی که مستقیما به جنبه مشخص مورد نظر ما در خصوص موضوع اشاره دارند در گزینه هایی انتهایی باقی بمانند. مشخصه هایی که پالایش نتایج جستجو را در نرم افزار مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ممکن می کنند در جستجوی پیشرفته پیش بینی شده اند. علاوه بر داشتن دسترسی به “AND”, “OR”, “NOT” تعداد پروتوکل های یافت شده در جستجوهای قبلی در این قسمت به شما نشان داده می شوند و امکان استفاده مجدد از آنها در شکل دهی عبارتهای جستجوی بعدی وجود دارد.

در حال خواندن...