چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
- تعیین تأثیر مشاوره پدران راه دور بر حمایت اجتماعی همسر و کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان نخست زا - تعیین و مقایسه میزان کیفیت زندگی پس از زایمان در گروه کنترل و مداخله
طراحی
روش بلوک بندی تصادفی ساده 4 تایی ۲۶۱
نحوه و محل انجام مطالعه
مراکز جامع سلامت شهر قزوین جلسات مشاوره در قالب پرسش و پاسخ ، در دسترس قرار دادن فیلم آموزشی و محتوای متنی و تصاویر در قالب ۵ جلسه مجازی به صورت دو بار درهفته با پدران
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیار ورود: زنان نولی پار واقع در هفته های 34 تا 36 بارداری متاهل تمایل خانم و همسر وی برای شرکت در مطالعه داشتن سواد خواندن و نوشتن در همسران دسترسی به اینترنت؛ دسترسی به تلفن همراه هوشمند داشتن شماره تلفن پاسخ گوی خانم و همسر وی معیار خروج: وجود مشکلات جسمی و روانی در خانم و همسر وی بر اساس خوداظهاری مصرف داروهای درمان اختلالات روانشناختی و تولد نوزاد پیش از اتمام دوره آموزشی پدران
گروه‌های مداخله
جلسات مشاوره در قالب پرسش و پاسخ ، در دسترس قرار دادن فیلم آموزشی و محتوای متنی و تصاویر در قالب ۵ جلسه مجازی به صورت دو بار درهفته در اختیار پدران قرار خواهد گرفت. سپس در روز زایمان یا ترخیص از بیمارستان مجدداً با پدران تماس گرفته خواهد شد و مطالب آموزش داده شده به صورت خلاصه مورد یادآوری قرار خواهد گرفت و در روزهای سوم تا پنجم زایمان در صورت وجود مشکل یا سؤال مجدداً یک جلسه مشاوره ای برای پدران برگزار خواهد شد. قبل از برگزاری جلسات مشاوره از مادران گروه مداخله و کنترل خواسته خواهد شد پرسشنامه‌های مشخصات فردی اجتماعی و باروری را تکمیل کنند (از طریق ارسال لینک با اپلیکیشن واتس اپ)
متغیرهای پیامد اصلی
پیامد اولیه: حمایت اجتماعی همسر پس از زایمان کیفیت زندگی پس از زایمان پیامد ثانویه: خستگی پس از زایمان

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20211206053295N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2022-02-05, ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 2022-02-05, ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2022-02-05, ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
نازنین شکیبی
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 86 4325 4022
آدرس ایمیل
nazaninshakibi12345@gmail.com
وضعیت بیمار گیری
در حال بیمار گیری
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2022-01-15, ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2023-05-15, ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تأثیر مشاوره پدران از راه دور بر حمایت اجتماعی همسر و کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان نخست زا
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی تأثیر مشاوره پدران از راه دور بر حمایت اجتماعی همسر و کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان نخست زا
هدف اصلی مطالعه
حمایتی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
زنان نولی پار واقع در هفته های 34 تا 36 بارداری متاهل تمایل خانم و همسر وی برای شرکت در مطالعه داشتن سواد خواندن و نوشتن در همسران دسترسی به اینترنت دسترسی به تلفن همراه هوشمند داشتن شماره تلفن پاسخ گوی خانم و همسر وی
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
وجود مشکلات جسمی و روانی در خانم و همسر وی بر اساس خوداظهاری مصرف داروهای درمان اختلالات روانشناختی و تولد نوزاد پیش از اتمام دوره آموزشی پدران
سن
بدون محدودیت سنی
جنسیت
مذکر
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 122
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
به منظور استفاده از روش بلوک بندی تصادفی 4 تایی، به هر گروه یک حرف تعلق می گیرد (A: گروه مداخله به روش مشاوره از راه دور، B: گروه کنترل). تمام حالت های ممکن برای بلوک 4 تایی نوشته شده و شماره گذاری می شود. سپس به روش تصادفی ساده (با استفاده از جدول اعداد تصادفی)، از بین شماره های بلوک ها، تعدادی شماره انتخاب می شوند و با نوشتن محتویات مربوط به آن شماره ها (تا زمانی که حجم نمونه تعیین شده به دست آید)، توالی تخصیص تصادفی مشخص می شود. مثلا اگر شماره های به دست آمده به ترتیب 3،2،2،1 و... باشد توالی تخصیص به صورت زیر خواهد شد : AABB ABAB ABAB BBAA سپس به منظور پنهان سازی توالی تخصیص، توالی به ترتیب روی کاغذی یادداشت شده و در داخل پاکت های دربسته مات قرار داده می شود. پاکت ها به ترتیب شماره گذاری می شوند. پرسشنامه ها نیز به همان ترتیب کدگذاری می شوند. در اینصورت برای فردی که مداخله کد 1 را دریافت می کند پرسشنامه ای با همین کد تکمیل می شود. توالی تخصیص و پنهان سازی آن توسط فردی خارج از تیم پژوهش انجام خواهد شد.
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس خیابان
ایران ، قزوین ،بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی،دانشکده پرستاری-مامایی
شهر
قزوین
استان
قزوین
کد پستی
3419759811
تاریخ تایید
2022-01-15, ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
کد کمیته اخلاق
IR.QUMS.REC.1400.402

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی پس از زایمان
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
حمایت اجتماعی همسر پس از زایمان وکیفیت زندگی پس از زایمان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
گروه مداخله: قالب ۵ جلسه مجازی به صورت دو بار درهفته و یک جلسه با فاصله ۱ الی ۶ هفته وابسته به زمان زایمان. گروه شاهد:در روزهای 3، 10 و 30 بعد از زایمان پرسشنامه ها را پر میکنند.
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه های حمایت اجتماعی از همسران_دموگرافیک- مقیاس دیداری خستگی بعد از زایمان و کیفیت زندگی پس از زایمان

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
خستگی پس از زایمان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
۱۸ ماه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس دیداری خستگی پس از زایمان

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: مادران باردار نولی پاری که برای مراقبت بارداری در هفته 34 تا 36 مراجعه می نمایند را انتخاب کرده و پس از توضیح اهداف پژوهش از آنها خواسته می شود در صورتیکه همسران آنها تمایل به شرکت در مطالعه دارند یک راه ارتباطی میان پژوهشگر و همسران آنها برقرار شود. سپس جلسات مشاوره در قالب پرسش و پاسخ ، در دسترس قرار دادن فیلم آموزشی و محتوای متنی و تصاویر در قالب ۵ جلسه مجازی به صورت دو بار درهفته در اختیار پدران قرار خواهد گرفت. سپس در روز زایمان یا ترخیص از بیمارستان مجدداً با پدران تماس گرفته خواهد شد و مطالب آموزش داده شده به صورت خلاصه مورد یادآوری قرار خواهد گرفت و در روزهای سوم تا پنجم زایمان در صورت وجود مشکل یا سؤال مجدداً یک جلسه مشاوره¬ای برای پدران برگزار خواهد شد. قبل از برگزاری جلسات مشاوره از مادران گروه مداخله و کنترل خواسته خواهد شد پرسشنامه‌های مشخصات فردی اجتماعی و باروری را تکمیل کنند (از طریق ارسال لینک با اپلیکیشن واتس اپ)- فرصت ارسال مشخصات از زمان اخذ رضایت کتبی ۲ روز در نظر گرفته شده است.
طبقه بندی
توانبخشی

2

شرح مداخله
گروه کنترل: از مادران گروه کنترل خواسته خواهد شد تا در روزهای 3، 10 و 30 بعد از زایمان پرسشنامه مشخصات فردی اجتماعی و باروی، مشخصات نوزاد، کیفیت زندگی پس از زایمان؛ پرسشنامه حمایت اجتماعی همسر پس از زایمان؛ مقیاس خستگی پس از زایمان را تکمیل کنند.
طبقه بندی
توانبخشی

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مراکز بهداشتی شهر قزوین
نام کامل فرد مسوول
نازنین شکیبی
آدرس خیابان
قزوین، بلوارآزادگان(غیاث آباد)، نبش خیابان شهیدمفتح، ساختمان شماره2 ستاد دانشگاه، معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت استان
شهر
قزوین
استان
قزوین
کد پستی
5313534148
تلفن
+98 28 3367 0031
فکس
ایمیل
health@qums.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نام کامل فرد مسوول
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس خیابان
ایران،قزوین،بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پرستاری-مامایی
شهر
قزوین
استان
قزوین
کد پستی
3781833641
تلفن
+98 28 3335 7039
ایمیل
internationalaffairs@qums.ac.ir
آدرس صفحه وب
https://qums.ac.ir/en-US/qums.ac/9581/page/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نام کامل فرد مسوول
نازنین شکیبی
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
مامایی
آدرس خیابان
قزوین- بلوار شهید بهشتی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پرستاری مامایی
شهر
قزوین
استان
قزوین
کد پستی
3781833641
تلفن
+98 28 3335 7039
ایمیل
nazanishakibi12345@gmail.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نام کامل فرد مسوول
نازنین شکیبی
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
مامایی
آدرس خیابان
قزوین- بلوار شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهر
قزوین
استان
قزوین
کد پستی
3781833641
تلفن
+98 28 3335 7039
ایمیل
nazaninshakibi12345@gmail.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نام کامل فرد مسوول
نازنین شکیبی
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
مامایی
آدرس خیابان
قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهر
قزوین
استان
قزوین
کد پستی
3781833641
تلفن
+98 28 3335 7039
ایمیل
nazaninshakibi12345@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
هیچ کدام از اطلاعات شخصی نمونه ها قابل دسترسی نبوده و فقط نتایج مطالعه قابل دسترسی همگان می باشد.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
۱۸ ماه پس از شروع مطالعه
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
تمام افراد علاقمند میتوانند دسترسی داشته باشند.
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
فقط بررسی متغیرهای مطالعه بر روی داده های ارائه شده توسط نمونه ها را مجاز است.
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
مادران باردار ۳۴- ۳۶ هفته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
1 نوشتن پروپوزال 2 ماه 2 مراحل اجرایی تصویب در شورای پژوهش دانشگاه و کمیته اخلاق و ثبت در IRCT 3ماه 3 نمونه گیری 6ماه 4 استخراج و تجزیه و تحلیل داده¬ها 1ماه 5 جمع بندی و ارائه گزارش نهایی 1ماه 6 تهیه درفت اولیه مقاله و سابمیت 5ماه
سایر توضیحات
در حال خواندن...