فقط ۱۰،۰۰۰ نتیجه اول در فایل ذخیره خواهند شد.
گزینه‌ای انتخاب نشده است. از چک‌باکس‌ها استفاده کنید تا نتایج دلخواه را انتخاب کنید.
نمایش 1 تا 1 از 1 نتیجه.
 
{{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل
هدف ازمطالعه: بررسی اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر و اینترفرون بتا در مقایسه با لوپیناویر/ریتوناویر و اینترفرون بتا در بیماران مبتلا به COVID-19 طراحی: کارآزمایی بالینی فاز 3 با گروه موازی، برچسب باز، تصادفی شده با استفاده از روش تصادفی سازی بلوک، 60 بیمار نحوه و محل انجام مطالعه: این مطالعه در بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شهرستان بندرعباس انجام خواهد شد. جامعه مورد مطالعه شامل 60 بیمار مبتلا به کووید-19 (30 نفر در گروه کنترل و 30 نفر در گروه مورد مطالعه) است. شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود: معیار های ورود: سن <18 سال، تست مثبت واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای COVID-19، علائم بالینی اولیه، بستری در بیمارستان و امضاء رضایت نامه آگاهانه معیار های خروج: بیماری های زمینه ای همچون هپاتیت مزمن، سیروز کبدی، بیماری های کلستاتیک کبد، التهاب کیسه صفرا و زخم های پپتیک، نارسایی های حاد و مزمن کلیوی، زخم های گوارشی، سابقه ای از حساسیت به دارو های مورد مطالعه و بارداری و شیردهی گروه‌های مداخله: گروه A بيمارانی خواهند بود که ترکیب فاویپیراویر و اینترفرون بتا-1a دریافت می کنند و گروه B بیمارنی هستند که ترکیب دارو های لوپیناویر/ریتوناویر و اینترفرون بتا-1a دریافت می کنند. متغیرهای پیامد اصلی: بررسی میزان بار ویروسی، تب، اشباع O2 میزان، بررسی طول مدت بستری در بیمارستان، میزان C-RP، بروز عوارض جانبی دارویی
IRCTID: IRCT20200506047323N3
  1. بررسی اثربخشی و ایمنی ملاتونین در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
  2. ارزیابی اثرات دسفرال بر علائم بالینی در بیماران مبتلا به COVID-19
  3. بررسی اثربخشی و ایمنی ایورمکتین در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
  4. ارزیابی اثرات اپی نفرین در درمان پنمونی COVID-19: یک مطالعه بالینی تصادفی
  5. بررسی اثربخشی و ایمنی تجویز فاویپیراویر ساخت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در مقایسه با لوپیناویر-ریتوناویر در بیماران مبتلا به COVID-19
  6. تأثیر زنجبیل بر تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما دوسو کور
  7. کارآزمایی تصادفی شده 4 درمان داروئی توام با درمان استاندارد کوید 19 در بیماران بستری در بیمارستان در مقایسه با درمان استاندارد به تنهایی-کارآزمایی چند مرکزی در ایران (بخشی از مگاترایال SOLIDARITY)
  8. بررسی اثربخشی و ایمنی ترکیب هیدروکسی کلروکین + لوپیناویر یا آتازاناویر/ریتوناویر در بیماران با COVID-19
  9. برررسی اثربخشی و ایمنی اینترفرون بتا-1 ای (IFN Β-1a) در درمان عفونت COVID-19
  10. بررسی تاثیر نانومیسلهای حاوی کورکومین (سیناکورکومین) به عنوان مکمل درمانی در بیماران مبتلا به کووید-19 و بررسی تغییرات بالانس پاسخ های ایمنی متعاقب درمان : یک کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی کنترل شده با پلاسبو
در حال خواندن...