فقط ۱۰،۰۰۰ نتیجه اول در فایل ذخیره خواهند شد.
گزینه‌ای انتخاب نشده است. از چک‌باکس‌ها استفاده کنید تا نتایج دلخواه را انتخاب کنید.
نمایش 1 تا 1 از 1 نتیجه.
 
{{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل
هدف ازمطالعه: ارزیابی اثربخشی فرآورده CURCUDEN به عنوان درمان کمکی در درمان پنومونی بیماران مبتلا به COVID-19 طراحی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی فاز 3 دارای گروه کنترل و مداخله بصورت مطالعه دوسویه کور تصادفی شده روی 20 بیمار برای تصادفی سازی از روش تصادفی سازی مرکزی استفاده میشود. نحوه و محل انجام مطالعه: بیماران در بیمارستان طالقانی تهران در گروه مداخله دو عدد کپسول از فراورده CURCUDEN® هر 12 ساعت به همراه رژیم درمانی توصیه شده جهت درمان COVID-19 بر اساس پروتکل کشوری دریافت می کنند. از روز ورود به مطالعه معیار Sepsis-related Organ Failure Assesment جهت بررسی عملکرد تنفسی، قلبی عروقی، نورولوژی، کلیوی، انعقادی و کبدی محاسبه و میانگین آن گزارش می شود. در تمام بیماران مورد مطالعه معیار ترتیب طبقه بندی 7، شمارش کامل سلول های خونی و افتراق آن ها ، پروتئین فاز حاد ، سرعت رسوب اریتروسیت ها, زمان پروترومبین ، لاکتات دهیدروژناز ، کراتین فسفوکیناز ،فریتین، کراتینین و معیار هشدار زودهنگام ملی 2 ، در روزهای یک، پنج و چهارده از شروع درمان اندازه گیری شده و با گروه کنترل مقایسه صورت می گیرد.اندازه گیری سطوح اینترلوکین 6، تست RT-PCR ویروس و سی تی اسکن ریه در روزهای یک و پنج از شروع درمان نیز صورت می گیرد. شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود: شرایط ورود به مطالعه: تشخیص ویرولوژیک ابتلا به عفونت با SARS-CoV-2 توسط RT-PCR یافته تصویربرداری مثبت: کانسالیدیشن، کدورت های گراند گلاس یا انفیلتراسیون ریوی دو طرفه در سی تی اسکن یا چست ایکس ری نیاز به دریافت اکسیژن کمکی جهت حفظ SO2> 94% یا PaO2/FiO2 > 300 معیارهای خروج از مطالعه : سن کم تر از 18سال بیمار دچار شوک سپتیک بارداری و شیردهی بیمار اینتوبه و تحت تهویه مکانیکی داشتن آلرژی به کورکومین بیمار بستری در ICU گروه‌های مداخله: بیماران گروه مداخله، 2عدد کپسول CURCUDEN® هر12 ساعت کنار درمان اصلی براساس گایدلاین کشوری درمان بیماران بستری مبتلا به کورونا را دریافت میکنند.در گروه کنترل بیماران در کنار گایدلاین کشوری بجای کورکدن هر 12ساعت 2عدد دارونما استفاده میکنند. متغیرهای پیامد اصلی: SOFA; RT-PCR; اینترلوکین 6; فریتین; CPK; CRP
IRCTID: IRCT20170128032241N3
  1. مطالعه اثربخشی داروی تیکوپلانین بر روی میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کروناویروس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
  2. بررسی تاثیر داروی آربیدول در درمان بیماران بستری مبتلا به COVID-19
  3. ارزیابی ایمنی(safety) اینفیوژن NK cell آلوژن بعد از کشت در محیط آزمایشگاه در بیماران مبتلا به کاهش ظرفیت تنفسی منتج از COVID-19 (فاز یک کارآزمایی بالینی)
  4. اثر بخشی درمان استاندارد و آربیدول در بیماران سرپایی مبتلا به COVID-19
  5. بررسی اثرات درمانی مترونیدازول در بیماران بستری مبتلا به پنومونی ناشی از ابتلا به کوید-19 (COVID-19)
  6. بررسی اثربخشی و ایمنی تجویز آدالیمومب در درمان بیماران مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد ناشی از کووید 19
  7. تاثیر پنتاگلوبین در درمان بیماران بدحال مبتلا به COVID-19
  8. مقایسه اثر درمانی پلاسمای بهگرا و محلول غنی از ایمنوگلوبولین مشتق از پلاسمای بهگرا بر روی بیماران مبتلا به کروناویروس ۲۰۱۹: یک کارآزمایی بالینی
  9. بررسی میزان اثر بخشی پروتکل درمان دارویی کرونا ویروس با مصرف توام قرص خوراکی لوامیزول و اسپری فورموترول+بودزوناید و مقاسیه آن با رژیم دارویی استاندارد ملی
  10. بررسی اثر خون اوزون دار (اوزون اتوهموتراپی) داخل وریدی در بیماران مبتلا به فرم شدید بیماری COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
در حال خواندن...